Kallitechnoupoli House, Kallitechnoupoli / Tense Architecture NetworkView Gallery

Magazine:

Mark #47
Dec 2013 / NL

Edition29 #011
Sept 2013 / EUA

Conde Design #247
Aug 2013 / Taiwan

Web:

Dezeen

Metalocus

Archello